Välkommen till KBT-samtal i Umeå!

Wedman samtalsateljé är en privat mottagning i centrala Umeå 

som erbjuder psykoterapeutiska samtal med KBT som behandlingsmetod.

Har du bekymmer med nedstämdhet och vill återfå din glädje i livet?

Är du orolig och vill hitta lugn och ro?

Är du stressad och har sömnbesvär? Kanske du är på väg att bli utmattad?

Har du varit med om livskriser, förluster eller sörjer?

Kanske du är i akut kris?

Vill du återfå en god hälsa och ett liv i balans?

Välkommen till terapeutiska samtal med Eva Wedman; socionom och KBT-terapeut.

Jag har mångårig erfarenhet från terapeutiska samtal inom bland annat primärvård, specialistpsykiatri samt yrkeslivsrehabilitering.

Min erfarenhet är att samtalsterapi kan hjälpa i svåra situationer.