KBT i Umeå - välkommen!

Wedman samtalsateljé är en privat mottagning i centrala Umeå som erbjuder psykoterapeutiska samtal med kognitiv beteendeterapi - KBT - som behandlingsmetod.

  • Har du bekymmer med nedstämdhet och vill återfå din glädje i livet?
  • Är du orolig och vill hitta lugn och ro?
  • Är du stressad och har sömnbesvär? Kanske är du utmattad?
  • Har du varit med om livskriser, förluster eller sörjer?
  • Kanske du är i akut kris?
  • Vill du återfå en god hälsa och ett liv i balans?

Välkommen till samtal KBT med Eva Wedman; socionom och KBT terapeut.

Jag har mångårig erfarenhet från terapeutiska samtal inom bland annat primärvård, specialistpsykiatri samt yrkeslivsrehabilitering.

Min erfarenhet är att samtalsterapi KBT hjälper i svåra livssituationer.