Wedman samtalsateljé drivs av Eva Wedman. Jag är socionom och har en psykoteraputisk grundutbildning med inriktning mot KBT - kognitiv beteendeterapi.

Genom åren har jag fått en bred erfarenhet och har varit verksam med terapeutiska samtal inom bland annat primärvård vid hälsocentral, inom psykiatrisk verksamhet och med yrkeslivsrehabilitering. I dessa verksamheter har jag samarbetat med personer med svårigheter som till exempel nedstämdhet/depression, oro/ångest, stress, sömnproblem, utmattning, relationsproblem, akuta kriser, livskriser, separationer, sorg.

Min erfarenhet är att det är möjligt att nå ett bättre mående genom att samtala kring vad du som person upplever som svårigheter i ditt liv. Du går också vidare med en större styrka när du hittat din egen lösning på vad du upplevt som svårt i livet.