• Avbokning

  Avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras.

 • Samtal via internet eller telefon

  I dagsläget erbjuder Wedman samtalsateljé samtal via internet eller via telefon vid behov/önskemål.

 • Mottagning kvällstid

  För att öka tillgängligheten har Wedman samtalsateljé tider för samtal 

  förlagda till vardagskvällar.

 • Korta väntetider

  Wedman samtalsateljé erbjuder korta väntetider. Fasta tider för 

  konsultation inom en vecka.

 • Fri konsultaion

  Företaget erbjuder ett första kostnadfritt konsultativt samtal där vi tillsammans lägger upp målsättning och planering av samtalsterapin.