Mottagning Umeå

Wedman samtalsateljé har sin mottagning i centrala Umeå med adress Storgatan 43.

Parkeringsmöjligheter och busshållplats finns i nära anslutning till mottagningen.

Kontakta mig

Välkommen att ta kontakt via telefon eller mail (070-2969879, eva.wedman@gmail.com).

Du kan också begära tidsbokning direkt via hemsidan.

Jag svarar inom ett dygn och har som ambition att erbjuda tid för samtal inom sju dagar.

Enskilda samtal sker efter dina behov under kvällstid. Kontakten inleds med ett första kostnadsfritt konsultativt samtal. Fasta konsultativa tider erbjuds varje vecka med korta väntetider.

I tillägg genomgår företaget kvalitetssäkrande och kontinuerlig handledning kring psykoterapeutiska samtal.

Samtal utifrån dina behov

Behandlingssamarbetet genomförs i form av samtal kring svårigheter där det är viktigt för dig att hitta en lösning. Många kommer till samtalsateljén för att få stöd att bli av med till exempel stress, sömnproblem, oro, nedstämdhet, kriser, utmattning eller relationsproblem. Den terapeutiska metod som används är KBT (kognitiv beteendeterapi). Arbetssättet präglas av att lyfta fram och förstärka din tilltro till din egen förmåga och möjligheter.

Tillsammans går vi igenom dina behov och önskemål och skapar en målsättning med samtalsbehandlingen. Det första konsulterande samtalet är kostnadsfritt.

Efter det bestämmer du själv hur ofta du vill mötas i uppföljande samtal. För att uppnå en process i din förändring mot uppsatt mål är det effektivt att träffas regelbundet och gärna en gång per vecka till att börja med. Men det är alltid du och dina önskemål som styr hur vi tillsammans lägger upp samtalsserien.

I dagens samhälle är det vanligt med att må dåligt genom till exempel långvarig negativ stress, oro och sömnproblem. Även nedstämdhet och depression har blivit något av en folksjukdom. Alla som drabbas vet att det är både smärtsamt och jobbigt att orka med sin vardag när det dåliga måendet ibland känns övermäktigt. Att söka stöd i sitt mående kan vara en värdefull investering för den psykiska hälsan och påverka livskvaliten i positiv riktning.

Dina kontakter med företaget omfattas av sekretess.

Företaget följer GDPR - dataskyddsförordningen.

Välkommen att ta kontakt!